שמונה נרות

נר שישי של חנוכה תשע"ז

"כי את חנה אהב והוי"ה סגר רחמה". איתא בפרע"ח חנוכה הוא חנה כ"ו. סימן לנו בזאת להתבונן בתמונת סיפור חנה והולדת בנה שמואל. ואיך מתקשרת

קרא עוד »

נר חמישי של חנוכה תשע"ז

איתא בזוהר (ח"א רלב, א) שכל ביתה לבוש שנים שכל מצוות התורה כפולות כגון מילה ופריעה, ציצית ותפילין, מזוזה ונר חנוכה. כי מזוזה בימין ונר

קרא עוד »

כוונה לנר שני דחנוכה תשע"ז

"המראה כמראה אשר ראיתי". בכל מצווה ומועד יש לראות את המראה הפרטי כפי המראה הכללי. "בימים ההם בזמן הזה", כפי שיש קומה שלימה של מראה

קרא עוד »

נר ד דחנוכה תשעו

מצוות חנוכה נר איש וביתו והמהדרין נר לכל אחד והמהדרין מן המהדרין בה"ר מוסיף והולך ובש"א פוחת והולך. כשמגיע יום השני, השלישי, הרביעי, כבר פחתה לה

קרא עוד »

נר ג דחנוכה תשעו

שעשה נסים לאבותינו. שעש"ה פירש האריז"ל שע – שה. שבזה ממשיכים ש"ע נהורין מאריך אנפין לשכינה הרמוזה בש"ה. כתיב לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי.

קרא עוד »

נר ב דחנוכה תשע"ו

הנרות הללו קודש ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד. יש כאן היפוך של המטרה הרגילה של הדלקת נרות, מתועלתניות שבה להאיר בבית, אל

קרא עוד »

נר א דחנוכה תשע"ו

להבין שיטת בית שמאי (על דרך ששמעתי ממו"ר Amichai Lau-Lavie) כמו שאמר הר"ר מנדלי מוויטבסק: כשהייתי בחו"ל הייתי משתוקק להתפלל תפלה אחת בשלימות ,משעליתי לארץ

קרא עוד »