בין המצרים

עשבים צומחים מבין ההריסות

בעברי בתוך הימים שעברו עלינו השבוע על הדיבורים וההגיגים שהעלו חבריי ואחיי לדעה ולמחשבה, הרהורים ומחשבות אודות ימי וענייני החורבן, הגלות, והגאולה, ושאר התמות שנקבעו

קרא עוד »

סוד החורבן

ענין האבלות שאין לו פה לדבר, ישב בדד וידם היינו שנוגע בבחי' מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחור שאי אפשר לדבר בה. שא'

קרא עוד »