ספר דברים

שיעורי 5 דקות לפרק

שיעורים בפרשת השבוע וספר הזוהר

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
304. שלייפען די שטיין פון הארץ - זוהר נצבים תשפ"ב - זוהר תשרי תשפג ו
/
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
303. די וועלט איז נישט שלעכט און נישט משוגע - זוהר כי תבא תשפ"ב - זוהר תשרי תשפ"ג ה
/
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
301. אז מען האט איין גאט מאכן די עבירות אויך סענס - זוהר שופטים תשפ"ב - תשרי תשפ"ג ג
/
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
300. נישט מאכן קיין קבלות טובות נאר מנהגים טובים - זוהר ראה תשפ"ב - תשרי תשפ"ג ב
/
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
190. ער איז געגאנגען א מאסקע און דאך איז ער געשטארבען. זוהר וילך - משה נספה בלא משפט.
/

פירוש המקרא

מאמרי הגות ואגדה