סוגיות

מציאות האל – הגדרות והוכחות

רמב"ם פירוש המשניות הקדמת חלק היסוד הראשון: האל מחויב המציאות. ספר המצוות מצוות עשה א': מציאות האל כמצות אנכי. משנה תורה הלכות יסודי התורה פרק

קרא עוד »

התשובה – מקורות כלליים

גאונים וראשונים פילוסופים רס"ג אמונות ודעות מאמר חמישי –  (כל המאמר ובמיוחד) פרק ה', פרק ו', פרק ח'. סידור רס"ג עמ' רנח (חלקי התשובה) רב

קרא עוד »

ויעיד עליו יודע תעלומות

רמב"ם תשובה פרק ב הלכה ב ומה היא התשובה–הוא שיעזוב החוטא חטאו, ויסירנו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר "יעזוב רשע דרכו, ואיש אוון

קרא עוד »