יום הכיפורים

ר"ה יוה"כ סוכות שמע"צ

השיבנו אבינו לתורתך, זה ראש השנה. וקרבנו מלכנו לעבודתך, זה יום הכיפורים. והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, זה סוכות. ברוך אתה ה' הרוצה בתשובה, זה שמיני

קרא עוד »