יום הכיפורים

צום השביעי ויום הכיפורים

שלשת הפסוקים בזכריה בספר זכריה פרק ז שאלת שראצר ורגם מלך ואנשיו אל הכהנים ואל הנביאים 'האבכה בחודש החמישי הנזר כאשר עשיתי זה כמה שנים'.

קרא עוד »

חטא ויצר ביום הכיפורים

במסכת יומא יט, ב – כ, א: מיקירי ירושלים לא היו ישנין כל הלילה, כדי שישמע כהן גדול קול הברה, ולא תהא שינה חוטפתו. תניא,

קרא עוד »

אויס געפויעלט אלעס גוטס

מוצאי יום הכיפורים ממורי הרימ"מ שמעתי שביום כיפור צריכים לקבל השגות חדשות וחידושים שזה כל עניין התענית ולוחות שניות. אמנם כבר כתב באמרי פנחס שבשעת

קרא עוד »

קץ סליחה ומחילה

"יום הכיפורים הוא קץ מחילה וסליחה לישראל" (לשון הרמב"ם תשובה ב, ז, וכך נוסח התפלה שלו בנעילה). פירוש מילת קץ בעברית הוא מה שאנו קוראים

קרא עוד »

שעיר לעזאזל

איתא מהרוזינער ומר פנחס'ל קאריצער שהרבה צדיקים נכשלו בגלל שלא ידעו את סוד השעיר לעזאזל. כנראה שזה היה טעות נדב ואביהו שלא נשאו נשים. שהסוד

קרא עוד »

ר"ה יוה"כ סוכות שמע"צ

השיבנו אבינו לתורתך, זה ראש השנה. וקרבנו מלכנו לעבודתך, זה יום הכיפורים. והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, זה סוכות. ברוך אתה ה' הרוצה בתשובה, זה שמיני

קרא עוד »